Bliv elev på gunslevholm

Begynd et fantastisk år lige her!

Vælg dit skoleår og tilmeld dig Gunslevholm idrætsefterskole via vores webtilmelding herunder:

Lokal efterskolestøtte

På Gunslevholm Idrætsefterskole er det, i særlige tilfælde, muligt at søge skolen om ekstraordinær lokal efterskolestøtte.

Læs mere om lokal efterskolestøtte her

Prisberegner

Beregningen er kun tilgængelig for de skoleår, hvor oplysninger om den statslige elevstøtte er tilgængelig. Vi tilføjer et nyt skoleår, når regeringen fremlægger sit forslag til det følgende års finanslov.

Knappen er et eksternt link og åbnes i et nyt vindue.

Prisberegner

Lokal

efterskolestøtte

Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Den lokale efterskolestøtte tildeles som regel i størrelsesordenen 4.000-18.000 kr. og er altid baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I den vurdering indgår typisk følgende parametre:

  • Familier med absolut lav indkomst
  • Familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende
  • Betydelig indtægtsnedgang som følge af ovenstående
  • Skilsmisse eller dødsfald der giver anledning til økonomiske udfordringer
  • Andre forhold

Ansøgning om lokal efterskolestøtte foretages på et ansøgningsskema, som I kan rekvirere ved henvendelse til skolens kontor (telefon: 5443 3013).