Officielle oplysninger

Vedtægter, værdigrundlag m.m.

Vi har gjort det nemt for dig at finde det du leder efter. Herunder finder en oversigt som vil hjælpe dig med at finde frem.

Vedtægter

Gunslevholm

Gunslevholm Idrætsefterskoles vedtægter er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling d. 25/11 2004.

Vedtægterne er revideret og vedtaget på generalforsamlingen d. 27. april 2020 og offentliggjort på hjemmesiden d. 7. maj 2020.

Værdigrundlag

Gunslevholm

Gunslevholm Idrætsefterskoles værdigrundlag bygger på et grundsyn om dannelse til et demokratisk samfund. På skolen lægges vægt på gradvist at fremme elevernes positive karakteregenskaber, så de får mulighed for at udvikle ansvarlighed, mod, selvdisciplin, ærlighed, selvindsigt, engagement, åbenhed og empati.

Det er målet at skabe et undervisningsmiljø, som er kulturbærende og kan bidrage til forundring og inspiration hos den enkelte til at lære mere om den verden, som den unge skal agere i og være med til at forvalte. Alle elever skal løbende igennem skoleåret udfordre og afprøve deres individuelle og holdmæssige idrætslige, praktisk/musiske og skolefaglige færdigheder i form af kampe, opvisninger, konkurrencer, forestillinger og fremlæggelser.

På Gunslevholm Idrætsefterskole vægtes elevernes muligheder for udvikling af livskompetencer; personlige, skolefaglige, idrætslige, musisk/kreative og sociale, det prioriteres bl.a. gennem mødet med naturen.
Skolens dagligdag tilrettelægges, så undervisning, fællesskab og samvær skaber muligheder for elevernes alsidige udvikling. Fællesskabet bliver berigende, når det baseres på fælles, lige rettigheder og pligter samt på principper om ligeværd, fairness og retfærdighed.
Det er afgørende, at fællesskabet prioriteres i skolens dagligdag, mange gøremål og aktiviteter, hvor alle skal bidrage og være aktivt deltagende.
Den enkelte skal forstå og acceptere, at det forpligtende fællesskab overordnet set kommer før den enkeltes behov, samtidig med, at den enkeltes integritet bevares.

Indholdsplan

Nuværende og tidligere

Evalueringer

Af elever og forældre

Plan udarbejdet i henhold til Lov nr.1522 af 27.12.2009. LBK nr.869 af 11.09.2009

Linjefag, skolefag, temafag og valgfag evalueres løbende af de ansvarlige lærer og elever. Evalueringen sker i mundtlig eller skriftlig form. Ansvarlig for opfølgning af evalueringerne er lærer / faggrupper / ledelse.
Dette sker løbende samt tre gange årlig ved afslutning af en periode.

Evaluering af anderledes perioder (introuge, alternativedage, festival, juledage, vinterlejrskole, prøveperiode, afslutningsuge) sker som afslutning på aktiviteten mundtligt og skriftligt først af eleverne og dernæst i lærerrådet.
Evaluering af Uv.miljø /trivsel sker hver 14.dag i samtaler på basishold med kontaktlærer. Lærerrådet og ledelsen orienteres / inddrages om nødvendigt.
Samlet Uv.miljø/trivsel undersøgelse afvikles skriftlig for eleverne december og juni. Ansvarlig for opsamling og handleplan er ledelse / SR /lærerråd .
Samlet evaluering af skolens arbejde, undervisning og kostskoleliv i forhold til værdigrundlag evalueres i maj af lærerrådet / ledelsen / bestyrelsen. Ansvarlig for opfølgning er bestyrelse / ledelse / lærerråd.

Medarbejdersamtaler afvikles årligt i november-december og maj-juni. Ansvarlig indkaldelse, afvikling og opfølgning er ledelse. Samtalerne tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg fra forstander og opfølgning er medarbejder / ledelsen fælles ansvarlig for.
Udarbejdelse, afvikling og handleplan for APV er forstander og SR ansvarlig for sker mindst hvert andet år.
Medarbejderne og bestyrelsen orienteres om resultat og handleplan.

Det er vigtigt, at indholdet og resultaterne af de forskellige evalueringer anvendes til små justeringer eller større ændringer i det daglige arbejde såvel før planlægning af skoleårets kommende aktiviteter, rammer og ressourcer samt skoleåret som helhed.

Bestyrelsens Selvevaluering

På baggrund af
trivselsundersøgelse, interviews og evalueringer

Offentliggjort d. 10 November 2021

Karakterer

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed skal alle efterskoler offentliggøre resultatet af skolens karaktergivning.
For at finde de nyeste prøvekarakterer følges nedenstående link:

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1813.aspx

Følg herefter nedenstående fremgangsmåde:

Vælg først Guldborgsund kommune på landkortet.

Tryk herefter på: Gunslevholm Idrætsefterskole.

Kom videre til karaktererne ved at trykke på Skoletal (nederste venstre hjørne).

Her kommer oversigten over gennemsnit i de enkelte fag, som kan vælges i menuen til højre.

Overgangsfrekvens

Til ungdomuddannelser

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse skal offentliggøres, i henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed:

Overgangsfrekvens 2016/2017

- Data fra uddannelsesstatistik.dk

Overgangsfrekvens 2019/2020

- Data fra optagelse.dk

UMV

Sikkerhed og sundhed

Med udgangspunkt i undervisningsmiljøloven er Gunslevholm Idrætsefterskole, på lige fod med resten af landets efterskoler, forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en skriftlig undervisningsmiljøvurdering. Denne undersøgelse skal foretages mindst hvert tredje år og være med til at sikre, at skolens elever oplever et godt undervisningsmiljø.

Såfremt evalueringen synliggør eventuelle udfordringer, følges den op af en handleplan for, hvordan de løses.

Undervisningsmiljøvurderingen omfatter sundhedsmæssige-, sikkerhedsmæssige-,
psykiske- og æstetiske områder.

Kostpolitik

Kvalitet, oplevelsen og miljøet

Fødevarekontrol

Se vores smileyer

Antimobbestrategi

Se vores smileyer

Vejledning

Vi hjælper med at træffe et kvalificeret valg

Persondata

Politik og oplysningspligt

Regler

Gunslevholm

Regler på Gunslevholm idrætsefterskole finder du under link herunder.